Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar

Onze doelstelling is om jonge leerlingen met specifieke (onderwijs/zorg) behoeften alle kansen te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen.

Speciaal onderwijs de Rietpluim

Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar in Almelo en maken deel uit van Stichting Attendiz. Ons onderwijs richt zich op leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen. Dit zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij in de gemeente Almelo nauw samen met de volgende besturen: OPOA, PCO Noord Twente, Quo Vadis, SOTOG, Kentalis en Jarabee. Gezamenlijk bieden wij een breed en specifiek (onderwijs)aanbod voor jonge kinderen met speciale onderwijs- en of zorgbehoeften uit Almelo e.o.

Het doel van een kortdurende plaatsing in onze gespecialiseerde setting is om leerlingen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen zodat daarna doorstromen naar een lichtere onderwijsvoorziening tot de mogelijkheden behoort. We denken dan aan de basisschool of de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO). Wanneer blijkt dat leerlingen ook na de kleuterperiode meer ondersteuning nodig hebben, werken we nauw samen met het speciaal onderwijs om een passende onderwijsplek te creëren.

Alle scholen van Attendiz

Werken op basis van vijf kernwaarden:

De Rietpluim is onderdeel van Stichting Attendiz

Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in Almelo, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal. Daarnaast beschikt Attendiz over een ruim aantal leslocaties voor leerwerktrajecten, verspreid in de regio Twente

Blijf op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Sámen kansrijk groeien!

Meer weten over onze school en visie?

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X