Visie & Missie

Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

De missie van onze school

De Rietpluim is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen in een continu proces en passen ons onderwijsaanbod hierop aan. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind  leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces.

De visie van leren op onze school

Op De Rietpluim geloven wij dat alle leerlingen kunnen leren vanuit een positief  schoolklimaat, waarin de leraar centraal staat. Ons onderwijs vindt planmatig plaats vanuit doelen op het gebied van rekenen, taal, sociaal gedrag en Leren leren m.b.v. de principes van instructie. Dat baseren wij op de theorie van de cognitieve leerpsychologie. Wij bieden boeiend en betekenisvol onderwijs, waarbinnen kennis en vaardigheden spelenderwijs, (geleid) ontdekkend, bewegend en ervarend geleerd, geoefend en herhaald worden. Dit alles vindt plaats in een stimulerende, uitnodigende en rijke leeromgeving.

Binnen ons positieve (school)klimaat zijn het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen onlosmakelijk verbonden met het leerproces. Door leerlingen aan te spreken op hun krachten, worden de fundamentele psychologische behoeften versterkt: relatie, competentie en autonomie.

~ Sámen kansrijk groeien ~

Het doel van onze school

Wij bieden maatwerk en expertise aan jonge kinderen met gedrag- en/of psychiatrische problemen/stoornissen. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren: wij willen onze leerlingen alle kansen bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen. Wij stellen voor ieder kind een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Goed onderwijs verzorgen, hoe doen we dat bij Attendiz? In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We werken doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van prestaties. We baseren ons hierbij op de werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen (2012), van Hasselt (2011) en Struiksma (2012).

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X