Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor het lopende schooljaar . Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen

Schoolplan

In het schoolplan is het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen  op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Organisaties zoals Attendiz zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van het schoolverzuim.

Documenten Attendiz

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Aanvraag vrijstelling

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een feest, extra vakantie etc.

Plaatsingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Fysiek beperkend handelen

We baseren ons bij dit op onze school toegesneden protocol op de Richtlijn Fysiek beperkend handelen binnen het onderwijs.

Methodieken

Bekijk hier de verschillende methodieken o.a. voor rekenen en taal, die we gebruiken in het onderwijs voor onze leerlingen.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X