Wat maakt ons bijzonder

Bij het onderwijs aan jonge kinderen houden wij rekening met het feit dat kinderen in deze leeftijdsgroep voornamelijk leren via spel en spelen. Jonge kinderen zijn met name geboeid door concreet, aanschouwelijk materiaal en willen graag zelf iets doen. Bovendien zijn jonge kinderen voornamelijk gericht op direct resultaat. Al werkend, spelend en lerend zullen kinderen overgaan tot het hanteren van meer formele leertaken, (voorbereidende) lees-, schrijf- en rekenactiviteiten.

Uitgangspunt vormen niet de tekorten, maar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We proberen de eigen identiteit van de kinderen te versterken en tegemoet te komen aan de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Het kind krijgt binnen het leerstofaanbod de ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We streven ernaar dat elk kind succeservaring opdoet.

De leerkracht zorgt voor een goed voorbereide speel- en leeromgeving, dus zodanig ingericht onderwijs dat spontane ontwikkelingsprocessen en eigen initiatieven van leerlingen gestimuleerd worden. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden zijn overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een rustige, op de belevingswereld afgestemde speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto’s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. De leerkracht is alert en stuurt op het juiste moment bij.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X