De Rietpluim Excellente School!

SO De Rietpluim heeft haar predicaat als excellente school ontvangen voor het onderwijs dat de school verzorgt als een expertisecentrum en gezamenlijk instroompunt voor leerlingen van vier tot en met zes jaar met een onderwijsbelemmering door ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.

De Rietpluim ontvangt het predicaat Excellente School!

Veelal vertonen zij geen leeftijdsconform ontwikkelingsniveau en laten zij een achterstand zien in hun sociaal-emotionele en soms ook in hun didactische ontwikkeling. De school wil alle leerlingen uitdagen en motiveren om te leren en poogt daartoe een boeiende, betekenisvolle en brede onderwijsomgeving met hoge verwachtingen te bieden. De breedte van het excellentieprofiel omvat een aantal belangrijke, bewust gekozen elementen die nauw met elkaar samenhangen. Het gaat onder meer om een grote mate van welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen, een gestructureerde omgeving en medewerkers die functioneren als een professionele leergemeenschap.

“Kleuters staan helemaal aan het begin van hun onderwijsontwikkeling. Bij de meeste jonge kinderen verloopt deze ontwikkeling natuurlijk en vanzelf. Dit geldt niet voor alle kinderen waardoor starten op een basisschool soms (nog) niet lukt. Ons samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen dat deze leerlingen tijdelijk het onderwijs mogen volgen op De Rietpluim.

Bij ons op school helpen wij de kinderen om vertrouwen in zichzelf te krijgen en bovenal plezier in onderwijs. Dit doen wij door spelactiviteiten te bedenken, vanuit doelen, die hun interesse hebben en waarbij zij samen met anderen betrokken zijn. Klaslokalen vol water, zand, modder en scheerschuim kenmerken onze school. Wij zijn trots op het feit dat de inspectie ons het predicaat excellent heeft gegeven. We bouwen vanuit ons samenwerkingsverband verder aan het vergroten van de onderwijskansen voor jonge leerlingen. Maar nu eerst tijd voor feest met taart, limonade en een pannenkoekenkraam voor het harde werken en dit prachtige resultaat!”

Judy Broekhuis

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X